Zakres Usług

Kancelaria Adwokacka oferuje usługi pełnej pomocy prawnej począwszy od spraw cywilnych w zakresie prawa zobowiązań, spadkowego ( np: stwierdzenie nabycia praw do spadku , dział spadku), rzeczowego ( np: znoszenie współwasności), rodzinnego ( np: rozwód, podział majątku wspólnego małżonków ), poprzez sprawy karne i sprawy gospodarcze. Dla podmiotów gospodarczych Kancelaria Adwokacka oferuje obsługę prawną między innymi w zakresie:
-przygotowanie i opiniowanie umów handlowych
-negocjacje treści umów z kontrahentami oraz reprezentowanie Klienta w negocjacjach
-obsługi prawnej inwestycji związanych z obrotem nieruchomościami
-tworzenie i rejestracja spółek oraz dorazdtwo prawne w trakcie ich funkcjonowania

Oprócz powyższych zagadnień Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym:
-odpowiedzialnością cywilną i karną za szkody wyrządzone przy leczeniu
-odpowiedzialnością prawną pracowników służby zdrowia - lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego za błędy medyczne i lekarskie
-reprezentowanie osób fizycznych i podmiotów służby zdrowia przed sądami powszechnymi i korporacyjnymi ( Izba lekarska, Izba Pielęgniarek i Położnych